Edictes

Exercici: 2019 Bop: 153-0 Edicte: 6403 AJUNTAMENT DE PALAU-SATOR Anunci d'aprovació definitiva d'un projecte d'urbanització
Exercici: 2019 Bop: 152-0 Edicte: 6387 AJUNTAMENT DE PALAU-SATOR Anunci d'aprovació definitiva d'un projecte de reparcel·lació
Exercici: 2019 Bop: 139-0 Edicte: 5730 AJUNTAMENT DE PALAU-SATOR Edicte d'aprovació inicial de les bases per a la convocatòria d'ajuts per a l'adquisició de llibres i material de text per al curs 2019-2020
Exercici: 2019 Bop: 130-0 Edicte: 5250 AJUNTAMENT DE PALAU-SATOR Anunci d'informació pública d'un projecte d'obra local ordinària
Exercici: 2019 Bop: 120-0 Edicte: 4909 AJUNTAMENT DE PALAU-SATOR Edicte d'informació pública d'un expedient de reparcel·lació voluntària
Exercici: 2019 Bop: 107-0 Edicte: 4380 AJUNTAMENT DE PALAU-SATOR Anunci d'informació pública de sol·licitud d'una llicència d'activitat
Exercici: 2019 Bop: 102-0 Edicte: 4155 AJUNTAMENT DE PALAU-SATOR Edicte d'informació pública del Pla especial urbanístic àmbit PEU-04 entorn església de Sant Pere de Palau-sator
Exercici: 2019 Bop: 97-0 Edicte: 3887 AJUNTAMENT DE PALAU-SATOR Anunci d'aprovació definitiva del text íntegre de les ordenances fiscals números 1, 2, 3 i 4
Exercici: 2019 Bop: 60-0 Edicte: 2135 AJUNTAMENT DE PALAU-SATOR Edicte d'exposició pública de la modificació de diverses ordenances fiscals
Exercici: 2019 Bop: 58-0 Edicte: 2053 AJUNTAMENT DE PALAU-SATOR Edicte d'exposició pública de diversos padrons fiscals per l'exercici de 2019