Edictes publicats al BOP

Exercici: 2022 Bop: 234-0 Edicte: 10829 AJUNTAMENT DE PALAU-SATOR - Aprovació de la convocatòria i les bases específiques del procés de selecció mitjançant concurs de mèrits, pel torn d'estabilització, d'una plaça de personal funcionari administrativa subgrup C1 i una plaça de personal laboral auxiliar administrativa, incloses en l'Oferta pública d'ocupació per a l'any 2022 i constitució borsa de treball
Exercici: 2022 Bop: 192-0 Edicte: 8659 AJUNTAMENT DE PALAU-SATOR - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança de circulació i estacionament als nuclis històrics de Palau-sator i Sant Feliu de Boada
Exercici: 2022 Bop: 175-0 Edicte: 8082 AJUNTAMENT DE PALAU-SATOR - Decret per deixar sense efecte el nomenament d'alcaldessa accidental
Exercici: 2022 Bop: 168-0 Edicte: 7833 AJUNTAMENT DE PALAU-SATOR - Nomenament d'alcaldessa accidental
Exercici: 2022 Bop: 164-0 Edicte: 7640 AJUNTAMENT DE PALAU-SATOR - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 2/2022
Exercici: 2022 Bop: 161-0 Edicte: 7550 AJUNTAMENT DE PALAU-SATOR - Exposició pública del compte general de l'exercici 2021
Exercici: 2022 Bop: 160-0 Edicte: 7555 AJUNTAMENT DE PALAU-SATOR - Cobertura per a la provisió d'una plaça de secretari interventor
Exercici: 2022 Bop: 156-0 Edicte: 7353 AJUNTAMENT DE PALAU-SATOR - Exposició pública del Projecte d'actuació específica Mas Saulot
Exercici: 2022 Bop: 151-0 Edicte: 7161 AJUNTAMENT DE PALAU-SATOR - Aprovació inicial de les bases per a la concessió d'ajuts per a l'adquisició de llibres, llicències digitals i material de text per al curs 2022-2023
Exercici: 2022 Bop: 148-0 Edicte: 6950 AJUNTAMENT DE PALAU-SATOR - Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança reguladora de la circulació i l'estacionament als nuclis històrics de Palau-sator i Sant Feliu de Boada