Edictes

Exercici: 2020 Bop: 209-0 Edicte: 7676 AJUNTAMENT DE PALAU-SATOR - Aprovació inicial de la sol·licitud d'una modificació de la llicència ambiental com a canvi no substancial
Exercici: 2020 Bop: 199-0 Edicte: 7278 AJUNTAMENT DE PALAU-SATOR - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança municipal de convivència ciutadana i via pública de Palau-sator
Exercici: 2020 Bop: 186-0 Edicte: 6696 AJUNTAMENT DE PALAU-SATOR - Exposició pública de la sol·licitud d'ampliació d'una llicència d'activitat
Exercici: 2020 Bop: 152-0 Edicte: 5578 AJUNTAMENT DE PALAU-SATOR - Informació pública de sol·licitud d'una llicència urbanística en sòl no urbanitzable
Exercici: 2020 Bop: 145-0 Edicte: 5219 AJUNTAMENT DE PALAU-SATOR - Aprovació inicial de les bases per a la convocatòria d'ajuts per a l'adquisició de llibres, llicències digitals i material de text per al curs escolar 2020-2021
Exercici: 2020 Bop: 145-0 Edicte: 5169 AJUNTAMENT DE PALAU-SATOR - Informació pública de la modificació de l'Ordenança municipal de convivència ciutadana i via pública
Exercici: 2020 Bop: 119-0 Edicte: 3856 AJUNTAMENT DE PALAU-SATOR - Informació pública de sol·licitud d'una llicència municipal - Expedient X2019000222
Exercici: 2020 Bop: 86-0 Edicte: 2569 AJUNTAMENT DE PALAU-SATOR - Aprovació de padrons fiscals 2020
Exercici: 2020 Bop: 80-0 Edicte: 2464 AJUNTAMENT DE PALAU-SATOR - Aprovació d'una memòria valorada
Exercici: 2020 Bop: 39-0 Edicte: 1302 AJUNTAMENT DE PALAU-SATOR - Exposició pública de les bases que han de regir la convocatòria per a l'adjudicació en règim de lloguer d'un habitatge