Edictes publicats al BOP

Exercici: 2021 Bop: 179-0 Edicte: 7824 AJUNTAMENT DE PALAU-SATOR - Aprovació inicial del projecte de desplegament de la xarxa de telecomunicacions
Exercici: 2021 Bop: 172-0 Edicte: 7676 AJUNTAMENT DE PALAU-SATOR - Extracte de la resolució d'1 de setembre de 2021 de l'Ajuntament de Palau-sator de convocatòria d'ajudes per a l'adquisició de llibres, llicències digitals i materials de text per al curs 2021-2022 (Convocatòria BDNS 581987)
Exercici: 2021 Bop: 165-0 Edicte: 7397 AJUNTAMENT DE PALAU-SATOR - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2020
Exercici: 2021 Bop: 145-0 Edicte: 6536 AJUNTAMENT DE PALAU-SATOR - Exposició pública de l'expedient de modificació de crèdit núm. 2/2021
Exercici: 2021 Bop: 140-0 Edicte: 6352 AJUNTAMENT DE PALAU-SATOR - Aprovació inicial de les bases per a la concessió d'ajuts per a l'adquisició de llibres, llicències digitals i material de text per al curs 2021-2022
Exercici: 2021 Bop: 125-0 Edicte: 5720 AJUNTAMENT DE PALAU-SATOR - Aprovació inicial del Projecte d'urbanització que executa el PAU-01 Mas Pou
Exercici: 2021 Bop: 119-0 Edicte: 5360 AJUNTAMENT DE PALAU-SATOR - Informació pública d'un projecte d'actuació específica
Exercici: 2021 Bop: 105-0 Edicte: 4821 AJUNTAMENT DE PALAU-SATOR - Extracte de l'acord del Ple de 7 d'abril de 2021 de l'Ajuntament de Palau-sator, de convocatòria d'ajuts extraordinaris en l'àmbit de les activitats de restauració i turisme rural afectats pel tancament obligat en compliment de les mesures adoptades per la gestió de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (Convocatòria BDNS 566926)
Exercici: 2021 Bop: 100-0 Edicte: 4334 AJUNTAMENT DE PALAU-SATOR - Aprovació definitiva del Projecte de reparcel·lació del PAU-02 "Migdia"
Exercici: 2021 Bop: 100-0 Edicte: 4331 AJUNTAMENT DE PALAU-SATOR - Aprovació definitiva del Projecte d'urbanització del PAU-02 "Migdia" de Palau-sator