Edictes

Exercici: 2019 Bop: 215-0 Edicte: 8701 AJUNTAMENT DE PALAU-SATOR Edicte d'inici del procediment per a l'adhesió al Consorci de la Costa Brava-Entitat Local de l'Aigua (CCB-ELA)
Exercici: 2019 Bop: 202-0 Edicte: 8127 AJUNTAMENT DE PALAU-SATOR Edicte de convocatòria de la plaça de jutge de pau substitut
Exercici: 2019 Bop: 177-0 Edicte: 7132 AJUNTAMENT DE PALAU-SATOR Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2018
Exercici: 2019 Bop: 170-0 Edicte: 6903 AJUNTAMENT DE PALAU-SATOR Anunci de nomenament dels tinents d'alcalde
Exercici: 2019 Bop: 170-0 Edicte: 6902 AJUNTAMENT DE PALAU-SATOR Anunci de delegació genèrica d'atribucions
Exercici: 2019 Bop: 165-0 Edicte: 6810 AJUNTAMENT DE PALAU-SATOR Anunci referent al règim de dedicació, retribucions, indemnitzacions i assistències dels càrrecs electes
Exercici: 2019 Bop: 153-0 Edicte: 6403 AJUNTAMENT DE PALAU-SATOR Anunci d'aprovació definitiva d'un projecte d'urbanització
Exercici: 2019 Bop: 152-0 Edicte: 6387 AJUNTAMENT DE PALAU-SATOR Anunci d'aprovació definitiva d'un projecte de reparcel·lació
Exercici: 2019 Bop: 139-0 Edicte: 5730 AJUNTAMENT DE PALAU-SATOR Edicte d'aprovació inicial de les bases per a la convocatòria d'ajuts per a l'adquisició de llibres i material de text per al curs 2019-2020
Exercici: 2019 Bop: 130-0 Edicte: 5250 AJUNTAMENT DE PALAU-SATOR Anunci d'informació pública d'un projecte d'obra local ordinària