Edictes

Exercici: 2020 Bop: 145-0 Edicte: 5219 AJUNTAMENT DE PALAU-SATOR - Aprovació inicial de les bases per a la convocatòria d'ajuts per a l'adquisició de llibres, llicències digitals i material de text per al curs escolar 2020-2021
Exercici: 2020 Bop: 145-0 Edicte: 5169 AJUNTAMENT DE PALAU-SATOR - Informació pública de la modificació de l'Ordenança municipal de convivència ciutadana i via pública
Exercici: 2020 Bop: 119-0 Edicte: 3856 AJUNTAMENT DE PALAU-SATOR - Informació pública de sol·licitud d'una llicència municipal - Expedient X2019000222
Exercici: 2020 Bop: 86-0 Edicte: 2569 AJUNTAMENT DE PALAU-SATOR - Aprovació de padrons fiscals 2020
Exercici: 2020 Bop: 80-0 Edicte: 2464 AJUNTAMENT DE PALAU-SATOR - Aprovació d'una memòria valorada
Exercici: 2020 Bop: 39-0 Edicte: 1302 AJUNTAMENT DE PALAU-SATOR - Exposició pública de les bases que han de regir la convocatòria per a l'adjudicació en règim de lloguer d'un habitatge
Exercici: 2020 Bop: 36-0 Edicte: 1218 AJUNTAMENT DE PALAU-SATOR - Aprovació provisional de l'establiment i ordenació de preus públics per a la prestació de serveis de difusió cultural
Exercici: 2020 Bop: 35-0 Edicte: 1149 AJUNTAMENT DE PALAU-SATOR - Aprovació inicial pressupost general exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 215-0 Edicte: 8701 AJUNTAMENT DE PALAU-SATOR Edicte d'inici del procediment per a l'adhesió al Consorci de la Costa Brava-Entitat Local de l'Aigua (CCB-ELA)
Exercici: 2019 Bop: 202-0 Edicte: 8127 AJUNTAMENT DE PALAU-SATOR Edicte de convocatòria de la plaça de jutge de pau substitut