SUBVENCIONS DEL DIPSALUT

  • Programa Pt04 Programa d’avaluació i control de la qualitat de l’aigua a l’aixeta del consumidor. S’han analitzat 4 punts de mostreig amb resultats correctes.
  • Programa Pt05 Programa d’avaluació de la salubritat de les piscines d’ús públic
  • Programa Pt10 Programa de suport econòmic a les actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes
  • Programa Pm07 Programa de suport econòmic per a la realització d’activitats de promoció de la salut
  • Programa Pm07 Programa de suport econòmic per a la realització d’activitats de promoció de la salut, han concedit 1.638,52€ per al taller de memòria i curs de gimnàstica.
  • Per a despeses derivades de l’ús del consultori local han concedit 1,834,30€ que inclouen factures, d’aigua, telèfon, energia elèctrica, neteja i extintors.
  • Per a despeses d’inversió en el consultori local han concedit 1.821,99€ incloent material mèdic pel consultori i instal·lació de cablejat per a ordinadors.