SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA ATORGADES AL MUNICIPI DE PALAU-SATOR

  • Per a la Campanya “Del Pla a l’Acció” amb suport en els serveis de comptabilitat energètica han concedit 234€.
  • Per facilitar l’accés a les noves tecnologies han atorgat 596,10€ que s’han destinat a la compra d’un nou ordinador.
  • Per a la organització d’esdeveniments de caràcter firal s’han atorgat 1.500€ destinats a despeses del Firatast Estiu 2017.
  • Per a actuacions en camins rurals i matèria forestal s’han concedit 1.660,28€ que han servit per a la sega de marges en 16,9 km del municipi.
  • Dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural s’han concedit 31.613€ que es destinen a despeses corrents de manteniment d’enllumenat públic, de zones verdes, de neteja i pagament d’energia elèctrica i a despeses culturals per a la Festa d’Homenatge a la Gent Gran.
  • S’ha concedit un servei d’assessorament tècnic en l’àmbit de la promoció econòmica i el desenvolupament local en el projecte “Millora de la Competitivitat Territorial”.
  • S’ha concedit també suport amb el Pla de Serveis d’assistència en matèria de prevenció d’incendis del Servei de Medi Ambient, coordinant una sessió informativa amb els veïns i amb l’obtenció de dades cadastrals dels polígons obligats