NORMES ESPECIALS per l’accés a les dependències municipals en motiu del COVID-19