CONSULTA P​ÚBLICA ​P​RÈVIA

Elaboració de l’Ordenança municipal reguladora de la circulació i l’estacionament als nuclis històrics de Palau-sator i Sant Feliu de Boada

D’acord amb allò establert a l’article 133 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb l’objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de normes, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte d’ordenança, es duu a terme una consulta pública, a través del portal web de l’Ajuntament, amb l’objectiu de recollir l’opinió dels ciutadans i organitzacions més representatius potencialment afectats per la futura norma i sobre:

  • La necessitat i oportunitat de la seva aprovació

El recinte emmurallat medieval de Palau-sator és declarat Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) en la categoria de conjunt històric i conserva perfectament delimitat. A Sant Feliu de Boada la plaça de l’església i el seu entorn que es troba elevat respecte del nivell del carrer està tancat a la circulació aprofitant que es conserven restes de l’antiga fortificació (muralla petita). No obstant no està catalogat, en nucli històric de Sant Feliu de Boada és perceptible a ull d’ocell i dels seus límits es conserven petites parts de muralla . Atenent a la necessitat de preservar i conservar els dos centres, i tenint en compte la seva afluència en temporada turística, és necessari adoptar mesures específiques per a la circulació de tota classe de vehicles i el seu estacionament en les vies i espais públics, especialment els interiors però també els exteriors.

  • Els objectius de la norma

La necessitat d’ordenar la mobilitat en aquestes dues zones respon a les peculiaritats de la infraestructura viària; l’estretor dels carrers, la manca de voreres, l’augment progressiu del trànsit de vehicles i vianants, i la voluntat de protegir i potenciar el patrimoni arquitectònic són motius suficients per regular trànsit de forma específica i diferenciada.

Podeu fer arribar les vostres aportacions i suggeriments presencialment o telemàticament a través de la seu electrònica/tràmits on-line durant 20 dies naturals. Totes les aportacions es tindran en consideració i serviran per enriquir i millorar el procés d’elaboració de l’ordenança, tot i que no tenen caràcter vinculant.

Podeu veure/descarregar l’ordenança fent clic AQUÍ pdf