Bases del concurs per a l’adjudicació de lloguer social de l’habitatge municipal del c/Castell