La muralla

La Muralla

Es conserven encara prou elements de l’antiga muralla per poder-ne seguir el traçat.

La fortificació, que es pot datar els segles XII, XVI, tenia dos portals, nord i sud. Aquest darrer és el més ben conservat, obert a la part baixa de la Torre de les Hores (declarada bé d’interès cultural el 1985; ara, bé cultural d’interès nacional), i que encara avui serveix d’accés a l’interior del recinte antic.